RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na dostawę autobusów używanych, znak: KPTS-Z-29/D/AU/1/15/141

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na dostawę autobusów używanych
Znak postępowania: KPTS-Z-29/D/AU/1/15/141.

Termin składania ofert – do dnia 29.12.2015r., do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert – 29.12.2015r., godz. 10:15

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki /do pobrania/:
1. Formularz oferty – załącznik A
2. Kompletacja autobusu – załącznik B
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2
5. Informacja dot. grupy kapitałowej – załącznik nr 3

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 14.12.2015 12:08
Dokument oglądany razy: 1364
Nie podlega Ustawie