RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na dostawę autobusów używanych, znak: KPTS-Z-11/D/AU/1/16/86

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na dostawę autobusów używanych, znak postępowania: KPTS-Z-11/D/AU/1/16/86

Termin składania ofert – 01.06.2016r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 01.06.2016r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki /do pobrania/:
1. Formularz oferty – załącznik A
2. Kompletacja autobusu – załącznik B
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2
5. Informacja o grupie kapitałowej – załącznik nr 3

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 17.05.2016 14:41
Dokument oglądany razy: 1279
Nie podlega Ustawie