RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na dostawę autobusów używanych, znak: KPTS-Z-17/D/AU/1/16/132

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Przetarg nieograniczony na dostawę autobusów używanych, znak postępowania: KPTS-Z-17/D/AU/1/16/132

Termin składania ofert – 18.07.2016r., do godz. 11:00.
Termin otwarcia ofert – 18.07.2016r., godz. 11:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Załączniki /do pobrania/:
1. Formularz oferty – załącznik A
2. Kompletacja autobusu – załącznik B
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2
5. Informacja o grupie kapitałowej – załącznik nr 3

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 08.07.2016 11:18
Dokument oglądany razy: 1203
Nie podlega Ustawie