RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na dostawę autobusów używanych, znak: KPTS-Z-20/D/AU/1/16/141

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na dostawę autobusów używanych, znak postępowania: KPTS-Z-20/D/AU/1/16/141

Termin składania ofert – 29.07.2016r., do godz. 11:00.
Termin otwarcia ofert – 29.07.2016r., o godz. 11:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki /do pobrania/:
1. Formularz oferty – załącznik A
2. Kompletacja autobusu – załącznik B
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2
5. Informacja o grupie kapitałowej – załącznik nr 3

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 18.07.2016 13:35
Dokument oglądany razy: 1206
Nie podlega Ustawie