RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na dostawę autobusów używanych, znak: KPTS-Z-24/D/AU/1/16/158

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Przetarg nieograniczony na dostawę autobusów używanych, znak postępowania: KPTS-Z-24/D/AU/1/16/158

Termin składania ofert – 19.08.2016r., do godz. 11:00.
Termin otwarcia ofert – 19.08.2016r. o godz. 11:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Załączniki /do pobrania/:
1. Formularz oferty na zadanie nr 1 – załącznik A1
2. Formularz oferty na zadanie nr 2 – załącznik A2
3. Kompletacja autobusu w zadaniu nr 1 – załącznik B1
4. Kompletacja autobusu w zadaniu nr 2 – załącznik B2
5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1
6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2
7. Informacja/lista dot. grupy kapitałowej – załącznik nr 3

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 05.08.2016 13:08
Dokument oglądany razy: 1206
Nie podlega Ustawie