RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej, znak: KPTS-Z-25/D/EE/1/16/161

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej, znak postępowania: KPTS-Z-25/D/EE/1/16/161

Termin składania ofert – 23.09.2016r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 23.09.2016r. o godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Zmiana nr 1 treści ogłoszenia o zamówieniu – zmiana terminu składania ofert
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zmiany i modyfikacje do SIWZ – nr 1
Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki /do pobrania/:
1. Formularz oferty – załącznik A
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3
4. Wykaz dostaw energii elektrycznej – załącznik nr 4
5. Informacja o grupie kapitałowej – załącznik nr 5

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 18.08.2016 13:23
Dokument oglądany razy: 1345
Nie podlega Ustawie