RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych, znak: KPTS-Z-30/D/OSP/1/16/175

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych, znak postępowania: KPTS-Z-30/D/OSP/1/16/175

Termin składania ofert – 13.09.2016r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 13.09.2016r. o godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki /do pobrania/:
1. Formularz oferty – załącznik A
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2
4. Wykaz dostaw olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych – załącznik nr 3
5. Informacja o grupie kapitałowej – załącznik nr 4
6. Oświadczenie o posiadaniu dopuszczeń dla olejów samochodowych – załącznik nr 5

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 24.08.2016 12:59
Dokument oglądany razy: 1340
Nie podlega Ustawie