RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o nazwie: Adaptacja części budynku warsztatowego na myjnię autobusów i budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie zajezdni i dworca autobusowego w Inowrocławiu, znak: KPTS-Z-36/RB/OI-1/1/16/

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o nazwie: Adaptacja części budynku warsztatowego na myjnię autobusów i budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie zajezdni i dworca autobusowego w Inowrocławiu, znak postępowania: KPTS-Z-36/RB/OI-1/1/16/223

Termin składania ofert – 14.11.2016r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 14.11.2016r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki /do pobrania/:
1. Formularz oferty – załącznik nr 1
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
3. Wykaz robót budowlanych – załącznik nr 3
4. Oświadczenie o kwalifikacjach – załącznik nr 4
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 5
6. Informacja o grupie kapitałowej – załącznik nr 6
7. Przedmiar robót – branża budowlana (PDF)
8. Przedmiar robót – branża sanitarna (PDF)
9. Przedmiar robót – branża elektryczna (PDF)

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 26.10.2016 13:28
Dokument oglądany razy: 1229
Nie podlega Ustawie