RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej we Włocławku przy ul. Obwodowej, znak: KPTS-S-14/NZ/1/16/222

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej we Włocławku przy ul. Obwodowej, znak postępowania: KPTS-S-14/NZ/1/16/222

Termin składania ofert w przetargu – do dnia 24.11.2016r., do godz. 15:00.
Termin wniesienia wadium – do dnia 24.11.2016r.
Termin otwarcia ofert – w dniu 28.11.2016r., o godz. 10:00.

Ogłoszenie o przetargu
Regulamin I przetargu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

Załączniki /do pobrania/:
1. Formularz oferty – załącznik nr 1
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem, warunkami i przedmiotem przetargu oraz oświadczenie o sytuacji ekonomiczno-finansowej nabywcy – załącznik nr 2
3. Zobowiązanie do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży oraz zobowiązanie do wpłaty ceny nabycia nieruchomości i poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej – załącznik nr 3
4. Zobowiązanie do ustanowienia służebności – załącznik nr 4
5. Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim – załącznik nr 5

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 24.10.2016 13:51
Dokument oglądany razy: 968
Nie podlega Ustawie