RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na usługi ochrony mienia Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A., znak: KPTS-Z-42/U/OM/1/16/236

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na usługi ochrony mienia Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A., znak postępowania: KPTS-Z-42/U/OM/1/16/236

Termin składania ofert – 05.12.2016r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 05.12.2016r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki /do pobrania/:
1. Formularz oferty na zadanie nr 1 – załącznik B1
2. Formularz oferty na zadanie nr 2 – załącznik B2
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2
5. Wykaz usług – załącznik nr 3
6. Wykaz osób – załącznik nr 4
7. Informacja o grupie kapitałowej – załącznik nr 5

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 18.11.2016 15:41
Dokument oglądany razy: 1265
Nie podlega Ustawie