RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o nazwie: Budowa wiat przystankowych autobusowych na terenie zajezdni i dworca autobusowego w Inowrocławiu, znak: KPTS-Z-40/RB/OI-3/1/16/234

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o nazwie: Budowa wiat przystankowych autobusowych na terenie zajezdni i dworca autobusowego w Inowrocławiu, znak postępowania: KPTS-Z-40/RB/OI-3/1/16/234

Termin składania ofert – 02.12.2016r., do godz. 11:00.
Termin otwarcia ofert – 02.12.2016r., godz. 11:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Załączniki /do pobrania/:
1. Formularz oferty – załącznik nr 1
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
3. Wykaz robót budowlanych – załącznik nr 3
4. Oświadczenie o kwalifikacjach – załącznik nr 4
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 5
6. Informacja o grupie kapitałowej – załącznik nr 6
7. Przedmiar robót – roboty budowlane (PDF)
8. Przedmiar robót – roboty elektryczne (PDF)

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 16.11.2016 13:09
Dokument oglądany razy: 1457
Nie podlega Ustawie