RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o nazwie: Rozbiórka obiektów budowlanych po byłej kotłowni węglowej położonej w Dylewie, znak: KPTS-Z-39/RB/OR-2/1/16/231

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o nazwie: Rozbiórka obiektów budowlanych po byłej kotłowni węglowej położonej w Dylewie, znak postępowania: KPTS-Z-39/RB/OR-2/1/16/231
Termin składania ofert – 02.12.2016r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 02.12.2016r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki /do pobrania/:
1. Formularz oferty - załącznik nr 2
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 4
4. Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 5
5. Wykaz usług projektowych – załącznik nr 6
6. Wykaz narzędzi - załącznik nr 7
7. Wykaz osób - załącznik nr 8
8. Oświadczenie o kwalifikacjach i uprawnieniach - załącznik nr 9
9. Informacja o grupie kapitałowej - załącznik nr 10

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 10.11.2016 15:05
Dokument oglądany razy: 1384
Nie podlega Ustawie