RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na usługi utrzymania porządku i czystości w Kujawsko-Pomorskim Transporcie Samochodowym S.A., znak postępowania KPTS-43/U/UPC/1/16/244

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Przetarg nieograniczony na usługi utrzymania porządku i czystości w Kujawsko-Pomorskim Transporcie Samochodowym S.A., znak postępowania: KPTS-Z-43/U/UPC/1/16/244

Termin składania ofert – 15.12.2016r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 15.12.2016r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Załączniki /do pobrania/:
1. Formularz oferty na zadanie nr 1 – załącznik C1
2. Formularz oferty na zadanie nr 2 – załącznik C2
3. Formularz oferty na zadanie nr 3 – załącznik C3
4. Formularz oferty na zadanie nr 4 – załącznik C4
5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1
6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2
7. Wykaz usług – załącznik nr 3
8. Informacja o grupie kapitałowej – załącznik nr 4

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 29.11.2016 11:04
Dokument oglądany razy: 1339
Nie podlega Ustawie