RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju napędowego, znak: KPTS-ZP-35/D/ON/1/16/217

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju napędowego, znak postępowania: KPTS-ZP-35/D/ON/1/16/217

Termin składania ofert – 24.11.2016r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 24.11.2016r. o godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Zmiany i modyfikacje nr 1 do SIWZ
Pytania i odpowiedzi – część 1
Pytania i odpowiedzi – część 2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na część I zamówienia (zadanie nr 1)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na część II zamówienia (zadanie nr 2)

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - formularz oferty na część I zamówienia - zadanie nr 1 (format DOC)
2. Załącznik nr 2 - formularz oferty na część II zamówienia - zadanie nr 2 (format DOC)
3. Załącznik nr 3 - wykaz dostaw (format DOC)
4. Załącznik nr 4 - wykaz środków transportowych - autocystern (format DOC)
5. Załącznik nr 5 - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (format DOC)
6. Załącznik nr 6 - wzór oświadczenia, o którym mowa w rozdziale IX pkt 3 ppkt 1 SIWZ (format DOC)
7. Załącznik nr 7 - wzór informacji, o której mowa w rozdziale XVII pkt 13 SIWZ (format DOC)
8. Załącznik nr 8 - wzór umowy na część I zamówienia - zadanie nr 1 (format PDF)
9. Załącznik nr 9 - wzór umowy na część II zamówienia - zadanie nr 2 (format PDF)
10. Załącznik nr 10 - jednolity dokument w formacie DOC
11. Załącznik nr 11 - jednolity dokument w formacie PDF
12. Załącznik nr 12 - instrukcja wypełnienia jednolitego dokumentu (format PDF)

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 19.10.2016 09:50
Dokument oglądany razy: 1514
Podlega Ustawie