RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju opałowego do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A., znak postępowania: KPTS-Z-45/D/OP/1/16/309

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju opałowego do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A., znak postępowania: KPTS-Z-45/D/OP/1/16/309

Termin składania ofert – 12.01.2017r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 12.01.2017r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki /do pobrania/:
1. Formularz oferty – załącznik A
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2
4. Wykaz dostaw – załącznik nr 3
5. Wykaz urządzeń technicznych (autocystern) – załącznik nr 4
6. Informacja o grupie kapitałowej – załącznik nr 5

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 22.12.2016 14:36
Dokument oglądany razy: 1205
Nie podlega Ustawie