RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy nowych opon samochodowych, znak postępowania: KPTS-Z-2/D/O/1/17/6

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy nowych opon samochodowych, znak postępowania: KPTS-Z-2/D/O/1/17/6

Termin składania ofert – 17.02.2017r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 17.02.2017r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki /do pobrania/:
1. Formularz oferty – załącznik C
2. Wykaz cen jednostkowych i wartości opon – załącznik C1
3. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 1
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
5. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 3
6. Wykaz dostaw – załącznik nr 4

Opublikował: Stanisław Jastrzębski
Publikacja dnia: 31.01.2017 12:00
Dokument oglądany razy: 1206
Nie podlega Ustawie