RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na regenerację opon samochodowych, znak postępowania: KPTS-Z-3/U/RO/1/17/8

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na regenerację opon samochodowych, znak postępowania: KPTS-Z-3/U/RO/1/17/8

Termin składania ofert – 17.02.2017r., do godz. 11:00.
Termin otwarcia ofert – 17.02.2017r., godz. 11:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi - c.d.

Sprostowanie

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki /do pobrania/:

1. Formularz oferty – załącznik A
2. Wykaz cen jednostkowych – załącznik A1
3. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 1
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
5. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 3
6. Wykaz usług – załącznik nr 4
7. Wykaz urządzeń technicznych, narzędzi – załącznik nr 5

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 31.01.2017 12:07
Dokument oglądany razy: 1337
Nie podlega Ustawie