RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na naprawę autobusów, znak postępowania: KPTS-Z-6/U/NA/1/17/25

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na naprawę autobusów, znak postępowania: KPTS-Z-6/U/NA/1/17/25

Termin składania ofert – 23.03.2017r., do godz. 10:30.
Termin otwarcia ofert – 23.03.2017r., godz. 10:45.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki /do pobrania/:
1. Formularz oferty na zadanie nr 1 – załącznik A1
2. Formularz oferty na zadanie nr 2 – załącznik A2
3. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 1
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
5. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 3

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 07.03.2017 09:43
Dokument oglądany razy: 1208
Nie podlega Ustawie