RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy opon

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy opon do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna, znak: KPTS-Z-1/O/1/15/6.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Załączniki /do pobrania/:
1. Formularz oferty - załącznik C
2. Wykaz cen jednostkowych - załącznik nr 1
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2
4. Wykaz dostaw - załącznik nr 3
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 4
6. Informacja dot. grupy kapitałowej - załącznik nr 5

Komunikat Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Termin składania ofert - 09.02.2015r. do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert - 09.02.2015r. o godz. 10.15.

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 20.01.2015 22:26
Dokument oglądany razy: 1450
Nie podlega Ustawie