RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy akcesoriów warsztatowych, znak postępowania: KPTS-Z-10/D/AW/1/17/63

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy akcesoriów warsztatowych, znak postępowania: KPTS-Z-10/D/AW/1/17/63

Termin składania ofert – 17.05.2017r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 17.05.2017r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki /do pobrania/:
1. Załącznik A – Formularz oferty
2. Załącznik A1 – Wykaz akcesoriów warsztatowych, ich ceny jednostkowe, ilość i wartość
3. Załącznik nr 1 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
4. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
6. Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 27.04.2017 08:22
Dokument oglądany razy: 1166
Nie podlega Ustawie