RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na dostawę autobusów używanych, znak postępowania: KPTS-Z-11/D/AU/1/17/85

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na dostawę autobusów używanych, znak postępowania: KPTS-Z-11/D/AU/1/17/85

Termin składania ofert – 21.06.2017r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 21.06.2017r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki /do pobrania/:
1. Formularz oferty na zadanie nr 1 – załącznik A1
2. Formularz oferty na zadanie nr 2 – załącznik A2
3. Formularz oferty na zadanie nr 3 – załącznik A3
4. Kompletacja autobusu w zadaniu nr 1 – załącznik do formularza oferty na zadanie nr 1
5. Kompletacja autobusu w zadaniu nr 2 – załącznik do formularza oferty na zadanie nr 2
6. Kompletacja autobusu w zadaniu nr 3 – załącznik do formularza oferty na zadanie nr 3
7. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 1
8. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
9. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 3

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 07.06.2017 14:21
Dokument oglądany razy: 1143
Nie podlega Ustawie