RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na audyt energetyczny przedsiębiorstwa, znak postępowania: KPTS-Z-12/U/AEP/1/17/87

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na audyt energetyczny przedsiębiorstwa, znak postępowania: KPTS-Z-12/U/AEP/1/17/87

Termin składania ofert – 05.07.2017r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 05.07.2017r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki /do pobrania/:
1. Formularz oferty– załącznik B
2. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 1
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
4. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 3
5. Wykaz usług – załącznik nr 4
6. Wykaz osób – załącznik nr 5

Opublikował: Stanisław Jastrzębski
Publikacja dnia: 19.06.2017 13:09
Dokument oglądany razy: 1182
Nie podlega Ustawie