RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej – stacji paliw w Dylewie, znak postępowania: KPTS-S-7/NZ/1/17/89

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej – stacji paliw w Dylewie, znak postępowania: KPTS-S-7/NZ/1/17/89

Termin składania ofert w przetargu – do dnia 21.07.2017r., do godz. 15:00.
Termin wniesienia wadium – do dnia 21.07.2017r.
Termin otwarcia ofert – w dniu 25.07.2017r., o godz. 9:30.

Ogłoszenie o przetargu
Regulamin I przetargu

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Załączniki /do pobrania/:
1. Formularz oferty – załącznik nr 1
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem, warunkami i przedmiotem przetargu oraz oświadczenie o sytuacji ekonomiczno-finansowej nabywcy – załącznik nr 2
3. Zobowiązanie do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży oraz zobowiązanie do wpłaty ceny nabycia nieruchomości i poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej – załącznik nr 3
4. Zobowiązanie do spełniania warunków § 6 Regulaminu – zawarcia umowy dzierżawy zbiornika paliw i gruntu – załącznik nr 4
5. Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim – załącznik nr 5

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 20.06.2017 13:46
Dokument oglądany razy: 1168
Nie podlega Ustawie