RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy części zamiennych dla pojazdów, znak postępowania: KPTS-Z-22/D/CZ/1/17/151

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy części zamiennych dla pojazdów, znak postępowania: KPTS-Z-22/D/CZ/1/17/151

Termin składania ofert – 22.09.2017r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 22.09.2017r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki /do pobrania/:
1. Załącznik A1 – Formularz oferty na zadanie nr 1
2. Załącznik A2 – Formularz oferty na zadanie nr 2
3. Załącznik a1 – Wykaz części zamiennych dla pojazdów produkcji krajowej – zadanie nr 1
4. Załącznik a2 – Wykaz części zamiennych dla pojazdów produkcji zagranicznej – zadanie nr 2
5. Załącznik nr 1 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
6. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
7. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
8. Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw /druk wspólny dla obu zadań/

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 04.09.2017 15:13
Dokument oglądany razy: 1084
Nie podlega Ustawie