RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy olejów, smarów i płynów dla pojazdów, znak postępowania: KPTS-Z-20/D/OSP/1/17/138

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy olejów, smarów i płynów dla pojazdów, znak postępowania: KPTS-Z-20/D/OSP/1/17/138

Termin składania ofert – 05.09.2017r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 05.09.2017r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i odpowiedzi - część 1
Pytania i odpowiedzi - część 2
Pytania i odpowiedzi - część 3
Pytania i odpowiedzi - część 4

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki /do pobrania/:
1. Formularz oferty na zadanie nr 1 - Załącznik A1
2. Formularz oferty na zadanie nr 2 - Załącznik A2
3. Zestawienie olejów, smarów i płynów samochodowych objętych zamówieniem - Załącznik a1
4. Zestawienie płynów eksploatacyjnych do pojazdów objętych zamówieniem - Załącznik a2
5. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 1
6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2
7. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik nr 3
8. Wykaz dostaw - Załącznik nr 4
9. Oświadczenie Wykonawcy o dopuszczeniach producentów - Załącznik nr 5

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 17.08.2017 14:10
Dokument oglądany razy: 1366
Nie podlega Ustawie