RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju opałowego, znak postępowania: KPTS-Z-40/D/OP/1/17/229

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju opałowego, znak postępowania: KPTS-Z-40/D/OP/1/17/229

Termin składania ofert – 17.01.2018r., do godz. 10:30.
Termin otwarcia ofert – 17.01.2018r., godz. 10:45.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki /do pobrania/:
1. Formularz oferty - Załącznik A
2. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 1
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2
4. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik nr 3
5. Wykaz dostaw - Załącznik nr 4
6. Wykaz narzędzi (wykaz środków transportowych - autocystern) – Załącznik nr 5

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 04.01.2018 12:02
Dokument oglądany razy: 1081
Nie podlega Ustawie