RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na fizyczną ochronę osób i mienia, znak postępowania: KPTS-Z-1/U/OM/1/18/2

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na fizyczną ochronę osób i mienia, znak postępowania: KPTS-Z-1/U/OM/1/18/2

Termin składania ofert – 06.02.2018r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 06.02.2018r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki /do pobrania/:
1. Formularz oferty na zadanie nr 1 - załącznik A1
2. Formularz oferty na zadanie nr 2 - załącznik A2
3. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik nr 1
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2
5. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 3
6. Wykaz usług - załącznik nr 4
7. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia - załącznik nr 5
8. Wniosek o przesłanie informacji poufnych - załącznik nr 6

Opublikował: Stanisław Jastrzębski
Publikacja dnia: 15.01.2018 14:39
Dokument oglądany razy: 1239
Nie podlega Ustawie