RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na elektroniczną ochronę mienia, znak postępowania: KPTS-Z-2/U/OM/1/18/3

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na elektroniczną ochronę mienia, znak postępowania: KPTS-Z-2/U/OM/1/18/3

Termin składania ofert – 06.02.2018r., do godz. 10:30.
Termin otwarcia ofert – 06.02.2018r., godz. 10:45.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki /do pobrania/:
1. Formularz oferty na zadanie nr 1 - załącznik A1
2. Formularz oferty na zadanie nr 2 - załącznik A2
3. Formularz oferty na zadanie nr 3 - załącznik A3
4. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik nr 1
5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2
6. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 3
7. Wykaz usług - załącznik nr 4
8. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia - załącznik nr 5
9. Wniosek o przesłanie informacji poufnych - załącznik nr 6

Opublikował: Stanisław Jastrzębski
Publikacja dnia: 16.01.2018 07:37
Dokument oglądany razy: 1072
Nie podlega Ustawie