RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy nowych opon samochodowych, znak postępowania: KPTS-Z-3/D/O/1/18/14

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy nowych opon samochodowych, znak postępowania: KPTS-Z-3/D/O/1/18/14

Termin składania ofert – 14.02.2018r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 14.02.2018r., godz. 10:15.

Komunikat
Zmiany i modyfikacje nr 1
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o unieważnieniu

Załączniki /do pobrania/:

1. Formularz oferty - załącznik C
2. Zestawienie opon samochodowych objętych zamówieniem - załącznik C1
3. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik nr 1
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2
5. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 3
6. Wykaz dostaw - załącznik nr 4

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 26.01.2018 07:45
Dokument oglądany razy: 1022
Nie podlega Ustawie