RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na regenerację opon samochodowych, znak postępowania: KPTS-Z-4/U/RO/1/18/21

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na regenerację opon samochodowych, znak postępowania: KPTS-Z-4/U/RO/1/18/21

Termin składania ofert – 23.02.2018r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 23.02.2018r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki /do pobrania/:
1. Formularz oferty - załącznik A
2. Zestawienie opon bieżnikowanych objętych zamówieniem - załącznik a1
3. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik nr 1
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2
5. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 3
6. Wykaz usług - załącznik nr 4
7. Wykaz narzędzi - załącznik nr 5

Opublikował: Stanisław Jastrzębski
Publikacja dnia: 30.01.2018 11:28
Dokument oglądany razy: 987
Nie podlega Ustawie