RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na dostawę autobusów używanych, znak postępowania: KPTS-Z-8/D/AU/1/18/66

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na dostawę autobusów używanych,
znak postępowania: KPTS-Z-8/D/AU/1/18/66

Termin składania ofert – 25.04.2018r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 25.04.2018r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki /do pobrania/:
1. Formularz oferty na zadanie nr 1 - załącznik A1
2. Formularz oferty na zadanie nr 2 - załącznik A2
3. Kompletacja autobusu w zadaniu nr 1 – załącznik do formularza oferty na zadanie nr 1
4. Kompletacja autobusu w zadaniu nr 2 – załącznik do formularza oferty na zadanie nr 2
5. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik nr 1
6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2
7. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 3

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 12.04.2018 09:49
Dokument oglądany razy: 961
Nie podlega Ustawie