RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju napędowego, znak postępowania: KPTS-ZP-1/D/ON/1/18/61

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju napędowego, znak postępowania: KPTS-ZP-1/D/ON/1/18/61

Termin składania ofert – do dnia 10.05.2018r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – w dniu 10.05.2018r. o godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Sprostowanie treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi (wyjaśnienia) dotyczące SIWZ – część 1
Pytania i odpowiedzi (wyjaśnienia) dotyczące SIWZ – część 2
Pytania i odpowiedzi (wyjaśnienia) dotyczące SIWZ – część 3

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część I zamówienia (zadanie nr 1)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część II zamówienia (zadanie nr 2)

Załączniki do SIWZ:
1. Załącznik nr 1 - formularz oferty na część I zamówienia (zadanie nr 1) - format DOC
2. Załącznik nr 2 - formularz oferty na część II zamówienia (zadanie nr 2) - format DOC
3. Załącznik nr 3 - wykaz dostaw - format DOC
4. Załącznik nr 4 - wykaz środków transportowych (autocystern) - format DOC
5. Załącznik nr 5 – wykaz stacji paliw - format DOC
6. Załącznik nr 6 - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - format DOC
7. Załącznik nr 7 - wzór informacji, o której mowa w rozdziale XVII pkt 13 SIWZ - format DOC
8. Załącznik nr 8 - wzór umowy na część I zamówienia (zadanie nr 1) - format PDF
9. Załącznik nr 9 - wzór umowy na część II zamówienia (zadanie nr 2) - format PDF
10. Załącznik nr 10 - jednolity dokument w formacie DOC
11. Załącznik nr 11 - jednolity dokument w formacie PDF
12. Załącznik nr 12 - instrukcja wypełnienia jednolitego dokumentu w formacie PDF

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 03.04.2018 08:30
Dokument oglądany razy: 1115
Podlega Ustawie