RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy części regenerowanych, znak postępowania: KPTS-Z-10/D/CR/1/18/81

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy części regenerowanych,
znak postępowania: KPTS-Z-10/D/CR/1/18/81

Termin składania ofert – 25.05.2018r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 25.05.2018r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki /do pobrania/:
1. Formularz oferty - załącznik A
2. Zestawienie części regenerowanych objętych zamówieniem - załącznik A1
3. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik nr 1
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2
5. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 3
6. Wykaz dostaw - załącznik nr 4

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 10.05.2018 12:40
Dokument oglądany razy: 933
Nie podlega Ustawie