RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy nowych opon samochodowych, znak postępowania: KPTS-Z-13/D/O/1/18/89

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy nowych opon samochodowych
znak postępowania: KPTS-Z-13/D/O/1/18/89

Termin składania ofert – 14.06.2018r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 14.06.2018r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zmiany i modyfikacje nr 1 do SIWZ
Pytania i odpowiedzi – część 1

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki /do pobrania/:
1. Formularz oferty - załącznik C
2. Zestawienie opon samochodowych objętych zamówieniem - załącznik C1
3. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik nr 1
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2
5. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 3
6. Wykaz dostaw - załącznik nr 4

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 23.05.2018 10:39
Dokument oglądany razy: 1062
Nie podlega Ustawie