RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na remont instalacji wodociągowej, znak postępowania: KPTS-Z-16/RB/OB-1/1/18/116

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Przetarg nieograniczony na remont instalacji wodociągowej
znak postępowania: KPTS-Z-16/RB/OB-1/1/18/116

Termin składania ofert – 03.07.2018r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 03.07.2018r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Załączniki /do pobrania/:
1. Załącznik A – Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 21.06.2018 14:30
Dokument oglądany razy: 976
Nie podlega Ustawie