RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na przebudowę węzła cieplnego, znak postępowania: KPTS-Z-23/RB/OW-1/1/18/142

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Przetarg nieograniczony na przebudowę węzła cieplnego
znak postępowania: KPTS-Z-23/RB/OW-1/1/18/142

Termin składania ofert – 08.08.2018r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 08.08.2018r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Załączniki do postępowania (występujące oddzielnie od SIWZ):
1. Projekt budowlany – format PDF
2. Kosztorys nakładczy – format PDF

Załączniki /do pobrania/:
1. Załącznik A – Formularz oferty
2. Załącznik nr 1 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
5. Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych
6. Załącznik – Kosztorys nakładczy

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 18.07.2018 14:09
Dokument oglądany razy: 899
Nie podlega Ustawie