RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na remont dachu budynku stacji obsługi-Inowrocław, znak postępowania: KPTS-Z-26/RB/OI-1/1/18/148

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Przetarg nieograniczony na remont dachu budynku stacji obsługi-Inowrocław
znak postępowania: KPTS-Z-26/RB/OI-1/1/18/148

Termin składania ofert – 14.08.2018r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 14.08.2018r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Załączniki /do pobrania/:
1. Załącznik A – Formularz oferty
2. Załącznik nr 1 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
5. Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 27.07.2018 08:52
Dokument oglądany razy: 913
Nie podlega Ustawie