RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy akumulatorów, znak postępowania: KPTS-Z-31/D/A/1/18/174

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy akumulatorów
znak postępowania: KPTS-Z-31/D/A/1/18/174

Termin składania ofert – 06.09.2018r., do godz. 10:00. – nieaktualny
Nowy obowiązujący termin składania ofert – 14.09.2018r., do godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert – 06.09.2018r., godz. 10:15. – nieaktualny
Nowy obowiązujący termin otwarcia ofert – 14.09.2018r., godz. 10:15

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zmiany i modyfikacje nr 1 do SIWZ

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Załączniki /do pobrania/:
1. Załącznik A – Formularz oferty
2. Załącznik A1 – Zestawienie oferowanych akumulatorów
3. Załącznik nr 1 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
4. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
6. Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw

Opublikował: Stanisław Jastrzębski
Publikacja dnia: 22.08.2018 12:58
Dokument oglądany razy: 893
Nie podlega Ustawie