RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy olejów, smarów i płynów dla pojazdów, znak postępowania: KPTS-Z-34/D/OSP/1/18/183

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy olejów, smarów i płynów dla pojazdów
znak postępowania: KPTS-Z-34/D/OSP/1/18/183

Termin składania ofert – 27.09.2018r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 27.09.2018r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki /do pobrania/:
1. Załącznik A1 – Formularz oferty na zadanie nr 1
2. Załącznik A2 – Formularz oferty na zadanie nr 2
3. Załącznik a1 – Zestawienie olejów, smarów i płynów hamulcowych objętych zamówieniem
4. Załącznik a2 – Zestawienie płynów chłodniczych i płynów do spryskiwaczy objętych zamówieniem
5. Załącznik nr 1 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
6. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
7. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
8. Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw
9. Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy o dopuszczeniach producentów

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 11.09.2018 12:53
Dokument oglądany razy: 1177
Nie podlega Ustawie