RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy akumulatorów, znak postępowania: KPTS-Z-36/D/A/1/18/190

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy akumulatorów
znak postępowania: KPTS-Z-36/D/A/1/18/190

Termin składania ofert – 12.10.2018r., do godz. 10:30.
Termin otwarcia ofert – 12.10.2018r., godz. 10:45.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Komunikat o poprawieniu omyłki pisarskiej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki /do pobrania/:
1. Załącznik A – Formularz oferty
2. Załącznik A1 – Zestawienie oferowanych akumulatorów
3. Załącznik nr 1 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
4. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
6. Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 21.09.2018 13:25
Dokument oglądany razy: 1012
Nie podlega Ustawie