RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy części zamiennych dla pojazdów, znak postępowania: KPTS-Z-35/D/CZ/1/18/185

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy części zamiennych dla pojazdów
znak postępowania: KPTS-Z-35/D/CZ/1/18/185

Termin składania ofert – 12.10.2018r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 12.10.2018r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki /do pobrania/:
1. Załącznik A1 – Formularz oferty na zadanie nr 1
2. Załącznik A2 – Formularz oferty na zadanie nr 2
3. Załącznik a1 – Wykaz części zamiennych dla pojazdów produkcji krajowej
4. Załącznik a2 – Wykaz części zamiennych dla pojazdów produkcji zagranicznej
5. Załącznik nr 1 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
6. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
7. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
8. Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 21.09.2018 09:09
Dokument oglądany razy: 885
Nie podlega Ustawie