RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Pierwszy (I) przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej we Włocławku przy ul. Lisek - działka gruntu nr 9/4 /znak postępowania: KPTS-S-10/NZ/1/18/252/

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Pierwszy (I) przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej we Włocławku przy ul. Lisek - działka gruntu nr 9/4 /znak postępowania: KPTS-S-10/NZ/1/18/252/

Termin składania ofert – do dnia 04.12.2018r., do godz. 15:00.
Termin wniesienia wadium – do dnia 04.12.2018r.
Termin otwarcia ofert – w dniu 05.12.2018r. o godz. 11:00.

Ogłoszenie o przetargu
Regulamin I przetargu

Informacja o wyniku przetargu

Załącznik /do pobrania/:
1. Formularz oferty - załącznik nr 1
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem, warunkami i przedmiotem przetargu oraz oświadczenie o sytuacji ekonomiczno-finansowej nabywcy - załącznik nr 2
3. Zobowiązanie do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży oraz zobowiązanie do wpłaty ceny nabycia nieruchomości oraz poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej - załącznik nr 3
4. Zobowiązanie do przyjmowania wód opadowych i roztopowych - załącznik nr 4
5. Oświadczenie oferenta w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - załącznik nr 5
6. Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim - załącznik nr 6

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 13.11.2018 13:12
Dokument oglądany razy: 1087
Nie podlega Ustawie