RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej, znak postępowania: KPTS-Z-53/D/EE/1/18/322

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej
znak postępowania: KPTS-Z-53/D/EE/1/18/322

Termin składania ofert – 21.01.2019r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 21.01.2019r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Załączniki /do pobrania/:
1. Załącznik B – Formularz oferty
2. Załącznik nr 1 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
5. Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw energii elektrycznej

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 20.12.2018 08:36
Dokument oglądany razy: 973
Nie podlega Ustawie