RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy nowych opon samochodowych, znak postępowania: KPTS-Z-21/D/O/1/19/107

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy nowych opon samochodowych
znak postępowania: KPTS-Z-21/D/O/1/19/107

Termin składania ofert – 05.07.2019r., do godz. 10:30.
Termin otwarcia ofert – 05.07.2019r., godz. 10:45.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki /do pobrania/:
1. Załącznik C – Formularz oferty
2. Załącznik C1 – Zestawienie opon samochodowych objętych zamówieniem
3. Załącznik nr 1 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
4. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
6. Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 18.06.2019 11:34
Dokument oglądany razy: 806
Nie podlega Ustawie