RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej, znak postępowania: KPTS-Z-17/D/EE/1/19/86

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej
znak postępowania: KPTS-Z-17/D/EE/1/19/86

Termin składania ofert – 05.07.2019r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 05.07.2019r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki /do pobrania/:
1. Załącznik B – Formularz oferty
2. Załącznik nr 1 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
5. Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw energii elektrycznej

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 04.06.2019 10:36
Dokument oglądany razy: 909
Nie podlega Ustawie