RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu oraz remont drogi zakładowej i placu w Inowrocławiu, znak postępowania: KPTS-Z-26/RB/OI-1/1/19/136

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu oraz remont drogi zakładowej i placu w Inowrocławiu, znak postępowania: KPTS-Z-26/RB/OI-1/1/19/136

Termin składania ofert – 27.08.2019r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 27.08.2019r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Załączniki /do pobrania/:
1. Załącznik B – Formularz oferty
2. Załącznik nr 1 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
5. Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych
6. Załącznik nr 5 – Wykaz osób

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 31.07.2019 12:50
Dokument oglądany razy: 851
Nie podlega Ustawie