RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Pierwszy (I) przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Dylewie 50B gm. Rypin - działka gruntu nr 180/2 /znak postępowania: KPTS-S-7/NZ/1/19/121/

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Pierwszy (I) przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Dylewie 50B gm. Rypin - działka gruntu nr 180/2 /znak postępowania: KPTS-S-7/NZ/1/19/121/

Termin składania ofert – do dnia 25.10.2019r., do godz. 15:00.
Termin wniesienia wadium – do dnia 25.10.2019r.
Termin otwarcia ofert – w dniu 28.10.2019r. o godz. 10:00.

Ogłoszenie o przetargu
Regulamin I przetargu

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Załącznik /do pobrania/:
1. Oferta zakupu /formularz/ – załącznik nr 1
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem, warunkami i przedmiotem przetargu oraz oświadczenie o sytuacji ekonomiczno-finansowej nabywcy - załącznik nr 2
3. Zobowiązanie do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży oraz zobowiązanie do wpłaty ceny nabycia nieruchomości, jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia przez Sprzedawcę służebności przechodu i przejazdu oraz poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej - załącznik nr 3
4. Oświadczenie oferenta w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - załącznik nr 4
5. Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim - załącznik nr 5

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 24.09.2019 09:06
Dokument oglądany razy: 830
Nie podlega Ustawie