RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane dla Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna, znak postępowania: KPTS-Z-40/RB/OI-1/1/19/193

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę w oparciu o przepisy wewnętrzne – Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Kujawsko-Pomorskim Transporcie Samochodowym Spółka Akcyjna - w postępowaniu oferty mogą składać tylko Wykonawcy zaproszeni.

Załączniki do pobrania:
1. Załącznik A – Formularz oferty
2. Załącznik nr 1 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 16.10.2019 08:35
Dokument oglądany razy: 811
Nie podlega Ustawie