RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy części zamiennych dla pojazdów, znak postępowania: KPTS-Z-42/D/CZ/1/19/213

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy części zamiennych dla pojazdów
znak postępowania: KPTS-Z-42/D/CZ/1/19/213

Termin składania ofert – 13.11.2019r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 13.11.2019r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie terminów składania i otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zmiany i Modyfikacje nr 1 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki /do pobrania/:
1. Załącznik A1 – Formularz oferty na zadanie nr 1
2. Załącznik A2 – Formularz oferty na zadanie nr 2
3. Załącznik a1 – Wykaz części zamiennych dla pojazdów produkcji krajowej
4. Załącznik a2 – Wykaz części zamiennych dla pojazdów produkcji zagranicznej
5. Załącznik nr 1 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
6. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
7. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
8. Załącznik nr 4a – Wykaz dostaw części zamiennych dla pojazdów produkcji krajowej
9. Załącznik nr 4b – Wykaz dostaw części zamiennych dla pojazdów produkcji zagranicznej

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 23.10.2019 13:59
Dokument oglądany razy: 854
Nie podlega Ustawie