RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Drugi (II) przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej we Włocławku przy ul. Rolnej - działki gruntu nr 2/10; nr 3/6; nr 14/4; nr 14/8 /, znak postępowania: KPTS-S-17/NZ/1/19/233/

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Drugi (II) przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej we Włocławku przy ul. Rolnej - działki gruntu nr 2/10; nr 3/6; nr 14/4; nr 14/8 /, znak postępowania: KPTS-S-17/NZ/1/19/233/

Termin składania ofert – do dnia 09.12.2019r., do godz. 15:00.
Termin wniesienia wadium – do dnia 09.12.2019r.
Termin otwarcia ofert – w dniu 10.12.2019r. o godz. 10:00.

Ogłoszenie o przetargu
Regulamin II przetargu

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Załącznik /do pobrania/:
1. Oferta zakupu /formularz/ – załącznik nr 1
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem, warunkami i przedmiotem przetargu oraz oświadczenie o sytuacji ekonomiczno-finansowej nabywcy - załącznik nr 2
3. Zobowiązanie do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży oraz zobowiązanie do wpłaty ceny nabycia nieruchomości oraz poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej - załącznik nr 3
4. Oświadczenie oferenta w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - załącznik nr 4
5. Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim - załącznik nr 5

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 06.11.2019 12:47
Dokument oglądany razy: 813
Nie podlega Ustawie